Betekizunak eta Agiriak

ADINEKO betekizunak

 • TEKNIKARI titulua lortzeko  18 urte aurten beteak
 • GOI-TEKNIKARI titulua lortzeko: 20 urte (edo 19 Teknikari titulua dutenek)

IKASKETA betekizunak

 • TEKNIKARI titulua lortzeko 
  • Bigarren Hezkuntza edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea
  • teknikari edo teknikari laguntzaile titulua izatea
  • BBBko edo IEEko 2.maila gainditu izana
  • Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoko 1963ko planeko ikasketen hirugarren maila gainditu izana, edo komunetako bigarren maila esperimentala
  • Ikasketa-ondorioetarako goikoen baliokidetzat jo den beste ikasketaren bat gainditu izana
  • Erdi-mailako prestakuntza-zikloetara sartzeko probak gainditu izana
  • Hogeita bost urtetik gorakoek unibertsitatean sartzeko duten proba gainditu izana
 • GOI-TEKNIKARI titulua lortzeko
  • Batxilergoko titulua izatea
  • Teknikari espezialista edo goi-teknikari titulua izatea
  • Batxilergo Esperimentaleko bigarren maila gainditu izana
  • UBI edo Unibertsitate Aurrekoa gainditu izana
  • Unibertsitate titulu bat edo pareko bat izatea
  • Goi-mailako prestakuntza-zikloetara sartzeko probak gainditu izana
  • Hogeita bost urtetik gorakoek unibertsitatean sartzeko duten proba gainditu izana.

BESTEAK

 • LOGSE titulu batean matrikulatzeko:
  • Aldez aurretik matrikulatuta egon diren ikasleentzat dira proba hauek, edo, bestela, aldez aurretik titulua lortzeko probetara aurkeztu direnentzat
 • LOE titulu batean matrikulatzeko:
  • Aldez aurretik matrikulatuta egon eta aurrez aurreko erregimeneko deialdi-kopurua agortu duten ikasleentzat dira proba hauek.
 •                                                               

 

Agiriak:

 • Institutuko atezaintzan jasotzen den matrikula gutunean modulu desberdinen eskaera egin behar da (Erdi maila)/(Goi maila).

 • Matrikula Institutuko idazkaritzan egingo da.

 • NAN-aren fotokopia.

 • Oraingo argazki bat.

 • Gizarte-Segurantzako txartelaren fotokopia.

 • Ziurtagiri akademikoa edo Goi eta Erdi mailako Lanbide Heziketako Zikloetara sartzeko beharrezko betekizun akademikoak betetzen direla frogatzen duen dokumentu bat. (originalak edota kopia konpultsatua) 

 • Beste zentru baten heziketa zikloko moduluren bat gainditua izanaren noten ziurtagiria.